Zó! Zoetermeer ontevreden over beperking parkeerduur gehandicapten

Foto: Redactie Zoetermeer (pixabay.com)

De beantwoording van de vragen over de beperking van de parkeerduur voor gehandicaptenparkeerplaatsen stemt niet tot tevredenheid bij Zó! Zoetermeer. De partij stelde deze officiële vragen vanwege een plotseling verschenen besluit van het college om de parkeerduur voor gehandicaptenparkeerplaatsen in heel Zoetermeer te beperken tot maximaal drie uur. Nu blijkt dat dit geen vergissing was maar dat het college met dit algemene besluit zichzelf de mogelijkheid geeft om voor iedere afzonderlijke parkeerplaats de parkeerduur te wijzigen zonder dat gebruikers en betrokkenen in staat worden gesteld om bezwaar te maken.

Zó!-raadslid Roel van der Vlies: ‘Toen dit besluit bekend werd gemaakt voelden we al nattigheid: het is veel te rigoureus. We begrijpen heel goed dat er opgetreden moet worden als er misbruik wordt gemaakt van de gehandicaptenparkeerplaatsen. Sommige gehandicapten gebruiken een algemene parkeerplaats bij bijvoorbeeld een winkelcentrum om de kosten voor een eigen parkeerplaats uit te sparen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar het kan ook niet de bedoeling zijn om een complete bevolkingsgroep uit te sluiten van allerlei activiteiten waar langer parkeren wenselijk is. Uit de beantwoording van onze vragen blijkt dat het college de bedoeling heeft om verschillen aan te brengen in de parkeerduur per locatie. Maar dit verkeersbesluit is van algemene aard, wat betekent dat het geldt voor heel Zoetermeer. Dat betekent ook dat het college voor iedere afzonderlijke locatie zelf kan besluiten wat de maximale parkeerduur wordt — zonder dat er iemand bezwaar kan maken, of geïnformeerd hoeft te worden. Dat is natuurlijk veel te kort door de bocht.’

Uit de beantwoording blijkt tevens dat het college overleg gaat voeren met de Toegankelijkheidsraad over de locaties waar een maximale parkeerduur zinvol is. Van der Vlies: ‘De Toegankelijkheidsraad inschakelen is natuurlijk een vereiste bij alle zaken die gehandicapten treffen. Maar het is geen alternatief voor de beroepsmogelijkheid van individuele Zoetermeerders. Als je zegt dat je samen de toekomst van de stad wil maken, moet je inwoners de gelegenheid van een formeel bezwaar niet ontnemen. Wij zullen in de fractie bespreken welke vervolgstappen we zullen nemen.’

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden