Motie aangenomen: onderzoek wijkbibliotheken als Huis van de Wijk

cof
Foto: Bibliotheek Zoetermeer

De gemeenteraad heeft op 1 juli tijdens het voorjaarsdebat besluiten genomen over de bezuinigingsvoorstellen van het college. Zo ook over de sluiting van bibliotheekvestigingen Rokkeveen en Oosterheem. De raad toonde zich hier allesbehalve enthousiast over.

De gemeenteraad heeft op 1 juli tijdens het voorjaarsdebat besluiten genomen over de bezuinigingsvoorstellen van het college. Zo ook over de sluiting van bibliotheekvestigingen Rokkeveen en Oosterheem. De raad toonde zich hier allesbehalve enthousiast over.

Al in de periode voorafgaand aan het debat voerden de oppositiepartijen acties en riepen inwoners op om naar de besprekingen in de gemeenteraad te komen. PvdA, SP, FvdB en Zó! Zoetermeer hebben zelfs een ludieke voorleesactie georganiseerd in de wijkvestigingen.

Ook in de raadsvergadering toonden de partijen zich geen voorstander van sluiting. PvdA, Zoetermeer Vooruit, SP, FvdB, Zó! Zoetermeer, D66, GroenLinks, ChristenUnie/SGP en Partij Democratie voor Zoetermeer hebben zich allen ingezet om bibliotheekdienstverlening in de wijken op de kaart te houden. Een van de ingediende moties over de wijkvestigingen kon uiteindelijk rekenen op brede steun in de gemeenteraad en werd aangenomen.

Met het aannemen van de motie verzoekt de raad het college te onderzoeken of de vestigingen omgevormd kunnen worden tot ‘Huis van de Wijk’: een ontmoetings- en servicepunt in de wijk, met bibliotheek én andere organisaties. Ook vraagt de raad aan het college om de Bibliotheek en eventuele andere partners bij dat onderzoek te betrekken en de raad in het najaarsdebat te informeren over de bevindingen.

De Bibliotheek is blij met de inspanningen van de fracties en ziet in de uitkomst goede kansen voor de toekomstige wijkdienstverlening. In de afgelopen weken is duidelijk geworden dat de bewoners van Rokkeveen en Oosterheem graag de bibliotheek in de wijk willen houden. Nu komt er een onderzoek om te kijken hoe dit mogelijk gemaakt kan worden. De Bibliotheek werkt hier graag aan mee.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden