Het beste idee voor Zoetermeer

Foto: Redactie Zoetermeer

Zoetermeer groeit de komende jaren met 10.000 nieuwe woningen. De stad moet hierbij voor iedereen aantrekkelijk blijven. Daarom heeft de gemeente leerlingen van Oranje Nassaucollege (4 havo) en het Alfrinkcollege (4 vwo) gevraagd hoe Zoetermeer er in 2030 uit zou moeten zien?

Vandaag worden de drie beste ideeën voor Zoetermeer bekend gemaakt door een jury onder leiding van Burgemeester Aptroot.

In totaal hebben 125 leerlingen van het Oranja Nassaucollege en 125 leerlingen van het Alfrinkcollege in groepjes aan hun voorstel gewerkt. Hiervoor hebben ze gastlessen gekregen van de burgemeester en ambtenaren van de gemeente. Daarnaast zij verschillende wethouders naar de scholen toegegaan om met de leerlingen van gedachte te wisselen over de haalbaarheid van de ideeën.

De prijsvraag ‘Het beste idee voor Zoetermeer’ is een onderdeel van het gesprek met de stad over de kwalitatieve ontwikkeling van Zoetermeer. Dit gesprek leidt tot een advies aan het College van B&W en de Gemeenteraad en is één van de bouwstenen van de Omgevingsvisie waaraan nu wordt gewerkt en waarin de fysieke ontwikkeling en inrichting van de stad op de lange termijn wordt vastgesteld.

'

Reacties

article
21026
Het beste idee voor Zoetermeer
Zoetermeer groeit de komende jaren met 10.000 nieuwe woningen. De stad moet hierbij voor iedereen
https://zoetermeer.nieuws.nl/nieuws/21026/beste-idee-zoetermeer/
2018-12-07T15:23:59+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/397/2018/10/30153441/DSC_45911.jpg
Nieuws