Bewoners en ondernemers boos: Proces HOM loopt niet goed

Holland Outlet Mall (impressietekening Provast)
Holland Outlet Mall (impressietekening Provast)
Foto: Provast

In een gezamenlijke brief aan het College schrijven ondernemers- en bewonersverenigingen dat zij zich zorgen maken over het proces rond de Holland Outlet Mall. De brievenschrijvers vinden dat de vele moties onterecht als ‘afgedaan’ worden bestempeld.

Zo worden een aantal moties over bijvoorbeeld het parkeren bij de HOM afgedaan. Dat klopt niet volgens de briefschrijvers. Het opzetten van de klankbordgroep complementariteit wordt ook onterecht ter zijde geschoven. Zes verschillende belangengroepen ondertekenden de brief. Het is het Bewonerscomité HOM!Nee en ondernemersverenigingen in de Dorpsstraat, Stadshart en Woonhart menens. “Het lijkt er op dat het College graag zo snel mogelijk groene vinkjes wil zetten voor de moties, zodat aan de volgende fase van het proces begonnen kan worden. De trein moet door, dat is het gevoel dat bij ons blijft hangen.”

Verschillende moties afgedaan

Het college concludeert dat de schouwresultaten tot een aantal quick wins voor parkeren hebben geleid. Bewoners en ondernemers vinden dat het college te snel een conclusie trekt. Bij het schouwen is slechts gekeken naar de huidige situatie en werden de mogelijke gevolgen van de HOM niet benoemd.

Ook heeft de Gemeenteraad het College opgedragen om een klankbordgroep complementariteit op te zetten. Ondanks dat een dergelijke klankbordgroep nog niet opgericht is, wil het College deze motie als afgedaan beschouwen

In een motie over communicatie vroeg de Gemeenteraad het College om voor de communicatie gespecialiseerde expertise in te zetten. Bewoners en ondernemers zijn niet tevreden over de communicatie. De gemeente heeft bij de verkeers- en parkeerschouwen en de slotbijeenkomst gebruik gemaakt van externe bureaus met veel ervaring met bewonerscommunicatie, maar de bewoners vinden dat niet voldoende.

Factsheets misleidend

De factsheets die geplaatst zijn op www.zoetermeer.nl/hollandoutletmall  zijn volgens de ondernemers en bewoners misleidend. In het rood wordt aangegeven dat het aantal vierkante meters winkeloppervlak verminderd in de eerste stap. Echter wordt deze vermindering in stap twee en drie ruimschoots ongedaan gemaakt. Het aantal vierkante meters winkeloppervlak is uiteindelijk veel meer.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen