Waterbergingsgebied en weidevogelwalhalla in Meerpolder

Foto: Provincie Zuid-Holland

De gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg, het hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Zuid-Holland onderzoeken de mogelijkheid om in het westelijke deel van de Meerpolder een waterbergingsgebied te realiseren. Hierdoor kan de polder, gelegen tussen Zoetermeer en Leidschendam, ook aantrekkelijker worden voor weidevogels en natuurliefhebbers.

De ‘Green Blue Deal,’ waarin deze intentie beschreven staat, werd op maandag 29 oktober 2018 op het provinciehuis in Den Haag ondertekend door gedeputeerde Han Weber (provincie Zuid-Holland), hoogheemraad Sjaak Langeslag (hoogheemraadschap van Rijnland) en de wethouders Jakobien Groeneveld (gemeente Zoetermeer) en Nadine Stemerdink (gemeente Leidschendam-Voorburg).

Wateroverlast beperken

De Meerpolder is de oudste droogmakerij van Zuid-Holland. De meer dan 400 jaar oude polder is grotendeels in gebruik als grasland voor veehouderij. Het huidige maaiveld was ooit de bodem van een groot binnenmeer en is erg ongelijk. Met name in het westen van de polder liggen de percelen erg laag, waardoor daar regelmatig wateroverlast optreedt bij hevige regenval. Het hoogheemraadschap van Rijnland wil daar iets aan doen. En omdat weidevogels en nattigheid goed samen gaan grijpt Rijnland de kans aan ruimte voor water te combineren met een weidevogelgebied, zodanig dat schade door wateroverlast elders in de polder beperkt kan worden.

Weidevogels en insecten

Na herinrichting biedt het westelijk deel van de Meerpolder ook ideale leefomstandigheden voor weidevogels: een gevarieerd gebied met voldoende water, grassen, bloemen en kruiden. Daar kunnen weidevogels zoals de grutto, de tureluur en de kievit goed gedijen. Dat is belangrijk, want op veel plaatsen in ons land gaat het niet goed met de weidevogels. De Meerpolder kan als zogenoemd ‘weidevogelkerngebied’ een extra leefgebied voor hen vormen, in aanvulling op de natuurgebieden die deel uitmaken van het Natuur Netwerk Nederland. Naast weidevogels profiteren ook andere vogelsoorten en vele soorten insecten van de herinrichting van de Meerpolder. Dat laatste biedt ook weer kansen voor duurzame landbouw in de rest van de polder, omdat ook het aantal insecten dat bijdraagt aan de bestuiving zal toenemen.

Recreatie

De Meerpolder is door zijn ligging in de nabijheid van het Buytenpark en een uitgebreid fietsnetwerk aantrekkelijk voor een fietstocht of stevige wandeling in de natuur. Na de uitvoering van de maatregelen blijft de polder geschikt voor extensieve recreatie, met oog voor de natuur.

Vervolg

De komende maanden wordt verkend wat de mogelijkheden zijn voor een succesvolle herinrichting van de Meerpolder. Partijen gaan uitzoeken welke maatregelen nodig zijn en hoe deze gefinancierd kunnen worden. Uitgangspunt is, dat alle partijen zelf zorgdragen voor de financiering van de maatregelen die zij willen nemen. Naar verwachting is een financiële bijdrage mogelijk vanuit de landschapstafel Duin, Horst en Weide, die richting geeft aan natuur, recreatie en duurzame landbouw in de regio en waarin de vier partijen ook vertegenwoordigd zijn. De invulling van de maatregelen gebeurt in samenspraak met ondernemers en omwonenden. Het streven is dat al in 2019 de eerste veranderingen in het gebied zichtbaar worden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden