Extra geld voor woningbouw binnenstad

Foto: Gemeente Zoetermeer

Zoetermeer ontvangt € 25 miljoen uit het Mobiliteitsfonds van het Rijk. Dit maakte het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gisteren bekend. De extra 7,5 miljard in het Mobiliteitsfonds is één van de plannen uit het regeerakkoord om de woningbouw in Nederland te versnellen. Het geld is bedoeld om te zorgen voor goede ontsluitingen van nieuwe woningen.

Nederland staat voor een ongekende woningbouwopgave. De ambitie is om per jaar 100.000 woningen bij te bouwen. In 2030 moeten er 900.000 woningen zijn gerealiseerd. Ook Zoetermeer groeit, met daarbij de vraag naar passende woonruimte. Om aan deze grote vraag naar woningen te voldoen wil de gemeente in de binnenstad in de komende jaren 2000 tot 3000 woningen realiseren, gericht op mensen die graag in de stad met bijbehorende voorzieningen willen wonen.

‘Deze nieuwe bewoners willen straks makkelijk van huis naar hun werk, school of de supermarkt kunnen gaan. Wandelend, op de fiets, met de auto of met het openbaar vervoer. Hiervoor zijn aanpassingen aan de bestaande infrastructuur nodig’, zegt wethouder Jan Iedema van Stedelijke Ontwikkeling, ‘Ik ben dan ook blij met het toegekende bedrag uit het Mobiliteitsfonds. Hierdoor kunnen we versneld woningen bouwen en een aantrekkelijk woon- en leefgebied inrichten.’

De gemeente onderzoekt de komende tijd hoe we het geld zo goed mogelijk kunnen gebruiken voor de goede ontsluitingen van toekomstige woningen.

Over de ontwikkelingen in de binnenstad

De binnenstad van Zoetermeer is in beweging. De komende jaren werkt de gemeente, samen met partners en inwoners, aan een levendige en aantrekkelijke binnenstad. Een binnenstad waar genoeg te doen is en waar mensen prettig kunnen werken en wonen. De ambities voor de toekomst van de Binnenstad van Zoetermeer zijn te lezen in de Visie Binnenstad 2040 via www.zoetermeer.nl/binnenstad.

Reacties

Cookieinstellingen