Tijdelijke opvanglocatie voor statushouders en asielzoekers in Zoetermeer

Foto: Redactie Zoetermeer (pixabay.com)

De gemeente Zoetermeer stemt in met het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om een tijdelijke opvanglocatie voor statushouders en asielzoekers te realiseren in de leegstaande gevangenis aan de Rokkeveenseweg 50. De afspraken over deze tijdelijke noodopvang, voor de duur van één jaar, zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst.

Op 23 september 2021 ontving de gemeente een verzoek van het COA om de leegstaande gevangenis, eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), in te zetten voor de noodopvang van statushouders en asielzoekers. Voordat het Zoetermeerse college van burgemeester en wethouders de gesprekken over de opvanglocatie met het COA is aangegaan, zijn de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad geïnventariseerd. Ook zijn inwoners en ondernemers gevraagd hun vragen en zorgen aan het college mee te geven tijdens een bijeenkomst op 7 oktober. Deze uitgangspunten zijn meegenomen in de gesprekken met het COA.

Alle afspraken in een bestuursovereenkomst De afspraken over de tijdelijke opvanglocatie zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst tussen de gemeente en het COA. De belangrijkste afspraken zijn:

  • De bestuursovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar vanaf het moment dat de opvanglocatie in gebruik wordt genomen. Het COA verwacht dat dit in de tweede helft van januari 2022 zal zijn.
  • In de opvanglocatie worden maximaal 500 personen opgevangen.
  • Er worden geen alleenstaande minderjarige vreemdelingen en minimaal 50% statushouders opgevangen. Het resterende aantal opvangplaatsen wordt ingezet voor evident kansrijke asielzoekers.
  • De gemeente Zoetermeer kan de bestuursovereenkomst tussentijds opzeggen in het geval de aanwezigheid van en de overlast door de bewoners van de opvanglocatie aantoonbaar leidt tot verstoring van de openbare orde.
  • Alle kosten die de gemeente Zoetermeer maakt voor de opvanglocatie worden vergoed door het COA.
  • Het COA biedt dagbestedingsactiviteiten binnen de opvanglocatie aan en betrekt hierbij waar mogelijk Zoetermeerse partijen zoals Vluchtelingenwerk en Stichting Piëzo.

Informatie voor omwonenden

Omwonenden en ondernemers in de buurt van de gevangenis ontvangen een brief van de gemeente met meer informatie over de tijdelijke opvanglocatie. Ook worden zij uitgenodigd voor een tweede informatiebijeenkomst. Via www.zoetermeer.nl/noodopvang2021 is het nieuws over de tijdelijke opvanglocatie te volgen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen