Nieuwe aanpak inburgering

Foto: Redactie Zoetermeer (nieuws.nl)

Hoewel de nieuwe wet inburgering pas ingaat op 1 januari 2022 wil de gemeente Zoetermeer nu al in de geest van deze nieuwe wet gaan werken. Zo kunnen zowel de inburgeraars als de gemeente en samenwerkende organisaties alvast wennen aan de nieuwe manier van inburgering.

De grootste verandering is dat de regie voor het inburgeringstraject bij de gemeente komt te liggen, waar dat nu nog de verantwoordelijkheid van de statushouders zelf is. De gemeenteraad stemde maandag 12 juli in met het voorstel om vervroegd te starten met deze aanpak.

‘De huidige wet inburgering legt de verantwoordelijkheid voor het inburgeren bij de mensen die moeten inburgeren zelf’, zegt wethouder Ingeborg ter Laak van Zorg en Welzijn, ‘Uit de evaluatie van de huidige wet blijkt dat veel statushouders – om er zeker van te zijn het inburgeringsexamen te halen – de inburgering vaak afronden op een te laag niveau. Terwijl het ongelofelijk belangrijk is om de Nederlandse taal goed te kunnen spreken om mee te kunnen doen in de stad, contacten te kunnen maken met bijvoorbeeld de buren, maar ook om werk te vinden.’

Sneller en persoonlijker

In de nieuwe situatie is al het werk er op gericht om nieuwe inwoners zo snel mogelijk zelfstandig mee te laten doen in Zoetermeer. Wat hiervoor nodig is verschilt per persoon. De inburgering bestaat daarom uit een persoonlijk traject waar wonen, werken, leren en financiën onderdeel van zijn. De regie ligt bij de gemeente en de inburgering start op de dag dat de gemeente weet wie als inburgeraar naar Zoetermeer komt. Wethouder Ter Laak: ‘Ik ben ontzettend blij dat we nu aan de slag kunnen met deze nieuwe aanpak, waarbij we sneller starten met inburgeren en daarbij beter kijken naar wat iemand nodig heeft. Zo helpen en ondersteunen we deze nieuwe inwoners van Zoetermeer beter.’

Dit doet de gemeente niet alleen. Samenwerkingspartners in de stad bieden financiële en maatschappelijke ondersteuning en werkbedrijf De Binnenbaan verzorgt de begeleiding naar werk voor iedere inburgeraar met een uitkering.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden