Raad debatteert over toekomst Zoetermeer

Foto: Redactie Zoetermeer (nieuws.nl)

De raad heeft afgelopen dinsdagavond een eerste discussie gevoerd over de toekomst van Zoetermeer. Dit gebeurde onder andere naar aanleiding van het Basisdocument Zoetermeer 2040.

Zoetermeer staat voor belangrijke keuzes over wonen, werken en samenleven. De afgelopen jaren is een trend ontstaan waarbij Zoetermeer ten opzichte van andere – vooral omringende – gemeenten slechter scoort op gebieden als woonaantrekkelijkheid en sociaal economische positie. En ook met de komst van de coronacrisis zijn er nieuwe vragen ontstaan over het toekomstperspectief van de stad.

Doel debat

Hoe staat de stad ervoor, wat als er niets gebeurt, en hoe zien de fracties de toekomst van de stad voor zich? Het doel van dit (opiniërend) raadsdebat was om met elkaar over de huidige situatie van Zoetermeer en de gewenste situatie in 2040 te praten en input aan het college van B&W mee te geven. De opvattingen van de raad leveren een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkelrichting voor Zoetermeer.

Vervolg debat op 15 september

Eén raadsvergadering bleek onvoldoende te zijn voor de discussie. De voorzitter heeft de vergadering aan het eind van de avond geschorst. Het vervolg van dit debat vindt plaats op dinsdagavond 15 september a.s. om 20.00 uur. Uiteraard kunt u dit weer live of achteraf meekijken via de website van de gemeente.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden