Praat mee over het sportakkoord Zoetermeer

Foto: Redactie Zoetermeer (pixabay.com)

Sportorganisaties sterker maken en meer mensen in beweging krijgen. Dat zijn doelen van het sportakkoord Zoetermeer. Sportorganisaties, maatschappelijke instellingen, onderwijs, sportaanbieders en gemeente Zoetermeer werken samen aan de inhoud van dit sportakkoord.

Een eerste bijeenkomst leverde veel ideeën op. Op dinsdag 19 november is er een werkconferentie om deze ideeën uit te werken naar concrete actiepunten. Inwoners van Zoetermeer die de sport een warm hart toedragen en willen meepraten zijn welkom van 19.00 tot 21.30 uur bij het Beroepscollege aan het Van Doornenplantsoen 1 in Zoetermeer.

Wethouder Ingeborg Ter laak: ‘Sport is een van de belangrijkste manieren voor een gezond, plezierig en sociaal leven. Het is het beste middel tegen eenzaamheid en ziekten. Het helpt kinderen beter te ontwikkelen. Daarom moet sport toegankelijk zijn voor elke inwoner van Zoetermeer. Kinderen, volwassenen, ouderen, mensen met een kleine of grote beurs en mensen met een beperking. Daarom werken we in Zoetermeer aan een sportakkoord. Het sportakkoord moet resulteren in nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking op het gebied van sport en bewegen.’

Veel ideeën tijdens startbijeenkomst

Op 12 september organiseerde sportformateur Jan Janssens een startbijeenkomst. Meer dan 40 organisaties kwamen met ideeën voor actiepunten die een plek kunnen krijgen in het sportakkoord. Dat leverde een rijke oogst op. Er kwamen 116 suggesties binnen. Een greep uit alle suggesties: Beweegdiploma’s voor kinderen, samenwerking topsportclubs Zoetermeer, sportcarrousel op basisscholen, sportlessen in de beweegtuinen, LHBTI-campagne bij sportclubs, sportieve vakantieactiviteiten voor thuisblijvers, workshop voor verenigingen over participatie van ouders en studenten ROC inzetten bij sport voor mensen met een beperking.

Van idee naar actie

Het is onmogelijk om alle ingediende ideeën op te nemen in het sportakkoord. Daarom is door de sportformateur een eerste selectie gemaakt. Hierbij is gekeken of ideeën concreet en kansrijk zijn. Met alle personen en organisaties die ideeën hebben aangedragen wordt tijdens een werkconferentie op dinsdag 19 november de tweede slag gemaakt. Het doel is om tijdens deze werkconferentie de geselecteerde ideeën te bespreken en uit te werken tot concrete actiepunten voor het sportakkoord.

Praat mee!

Iedereen die iets met sport heeft is welkom bij de werkconferentie. Ook als zij niet bij de eerste bijeenkomst aanwezig waren. Meer informatie en aanmelden kan via de website: www.sportakkoord-zoetermeer.nl.

Over het Nationaal Sportakkoord

Vorig jaar kwamen in Den Haag organisaties en instellingen op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en zorg bij elkaar om samen met de minister van Sport, Bruno Bruins, het Nationaal Sportakkoord te ondertekenen. In dat akkoord met de titel ‘Sport verenigt Nederland’ zijn ambities geformuleerd gericht op versterking van de sport en optimale benutting van de maatschappelijke kracht ervan. Overal in Nederland heeft dit idee navolging gekregen en wordt er aan lokale en regionale sportakkoorden gewerkt. Zo ook in Zoetermeer. De gemeente Zoetermeer heeft van de Rijksoverheid middelen gekregen om een sportformateur in te schakelen. Wanneer een lokaal sportakkoord is gesloten kan de gemeente ook een uitvoeringsbudget aanvragen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden