Zoetermeer wil gezamenlijk standpunt over financiële bijdrage Rijk

Wethouder Marc Rosier
Foto: VVD Zoetermeer / John Brussel

Wethouder Marc Rosier (Financiën) neemt vrijdag 4 oktober deel aan de ‘dag van de Wethouder Financiën’. Hij spreekt zijn collega wethouders toe met een duidelijke boodschap: ‘Het Rijk geeft gemeenten onvoldoende geld om hun taken uit te voeren. Het Rijk moet echt financieel over de brug komen. De huidige situatie is onhoudbaar en vraagt om een stevig gezamenlijk standpunt.’

Het college van Zoetermeer heeft de Programmabegroting 2020 aan de gemeenteraad aangeboden. In deze programmabegroting is het pakket aan bezuinigingsmaatregelen verwerkt. Wethouder Rosier licht toe: ‘Ondanks een sluitende begroting voor 2020, is duidelijk dat de financiële situatie niet houdbaar is op langere termijn. Onder andere door de oplopende crisisbijdrage. En dit geldt niet alleen voor de gemeente Zoetermeer.’

De kosten van de gedecentraliseerde jeugdzorg zijn nog niet stabiel. Daarnaast nemen de kosten van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) fors toe door invoering van het abonnementstarief waardoor de zorgvraag fors toeneemt. Hiervoor is van het Rijk geen compensatie ontvangen. Gemeenten moeten hierdoor extra bezuinigingsmaatregelen treffen die ten koste gaan van noodzakelijke investeringen in andere domeinen.

De gemeente Zoetermeer is van mening dat het Rijk haar verantwoordelijkheid moet nemen om de gemeenten voldoende budget te geven om haar taken verantwoord uit te kunnen voeren.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden