Opening buurtinlooppunten in Seghwaert

Foto: Redactie Zoetermeer (pixabay.com)

Bewoners en wijkprofessionals zijn van harte welkom bij de officiële opening van buurtinlooppunten in Seghwaert op vrijdag 20 september.

‘De Uitdaging voor Seghwaert’ (2016-2021) is een samenwerkingsverband van (vrijwilligers)organisaties langs het Groene Lint in Seghwaert. Hierin doen mee: wijktuin Hof van Seghwaert, buurtvereniging Seghwaert op Dreef, YMCA Zoetermeer, Open Ichthus en kindcentrum de Touwladder. Ook welzijnsorganisatie Piëzo en de gemeentelijke wijkregisseur zijn van stond af aan in deze samenwerking betrokken. Samen werken zij aan een wijk waar iedereen mee kan doen, zonder onderscheid van afkomst of capaciteiten: Seghwaert Inclusief, dus.

Een buurtinlooppunt op loopafstand voor alle wijkbewoners

Met ‘de Uitdaging’ werken ze aan een groene, duurzame en sociale wijk, gebruik makend van de vele bestaande kwaliteiten. In vijf jaar tijd ‘het verschil maken’, vooral in sociaal opzicht, is de wens. Een buurtinlooppunt op loopafstand voor alle bewoners is volgens de samenwerkende partners de meest laagdrempelige manier om de sociale dienstverlening van gemeente en maatschappelijke organisaties (zorg, welzijn, veiligheid en huisvesting) dichter bij de wijkbewoners te brengen is. Begin 2018 is een start gemaakt met het vestigen van een eerste buurtinlooppunt bij kindcentrum ‘de Touwladder’. In de afgelopen maanden lag de nadruk op het realiseren van buurtinlooppunten bij buurtvereniging Seghwaert op Dreef, bij Piëzo in ’t Seghe Waert, bij de Ichthuskerk en bij wijkvereniging Noordhove ’86.

Buurtinlooppunten zijn laagdrempelig; iedereen is welkom

Buurtinlooppunten zijn plekken, bij organisaties en verenigingen, in de wijk/buurt waar wijkbewoners terecht kunnen met hun vragen en voor een kopje koffie of thee. Vrijwilligers werken in de buurtinlooppunten aanvullend op bestaande digitale dienstverlening en staan u persoonlijk te woord. Zij leggen direct de verbinding met gemeente en maatschappelijke organisaties. Zij organiseren voorlichting op velerlei terreinen van zorg en welzijn én op allerhande wijkaangelegenheden. U kunt er natuurlijk ook terecht als u zelf vrijwilligerswerk in de wijk wilt gaan doen.

Bij de Buurtinlooppunten werken vrijwilligers op vastgestelde openingstijden of, indien gewenst, op afspraak. Zij helpen bewoners een passend antwoord op hun vraag te vinden en hen de weg te wijzen in de wijk. Zij ondersteunen praktisch met het doen van meldingen of het vinden van de juiste instantie.

Feestelijke opening op vrijdag 20 september

De initiatiefnemers nodigen nu bewoners en wijkprofessionals van harte uit om aanwezig te zijn op 20 september bij de officiële opening in Seghwaert.

  • Wat: Opening Buurtinlooppunten m.m.v. wijkwethouder Margreet van Driel en gastspreker Nadja Jungmann
  • Waar: Buurtvereniging Seghwaert op Dreef, Gaardedreef 189
  • Wanneer: Vrijdag 20 september, 14.00 tot 16.30 uur

Programma

  • 14.00 uur Inloop met koffie en thee
  • 14.15 uur Presentatie Buurtinlooppunten Seghwaert door initiatiefnemers
  • 14.30 uur Opening Buurtinlooppunten door wijkwethouder Margreet van Driel
  • 14.45 uur Gastspreker Nadja Jungmann is lector Schulden en Incasso en een autoriteit op het gebied van schuldenproblematiek bij huishoudens. Zij heeft bijgedragen aan de uitvoering van vele projecten over dit thema. Zij spreekt over het maatschappelijk belang van inlooppunten en een effectieve vorm van dienstverlening.
  • 15.15 uur Interactieve gesprekstafels over drie kernvragen
  • 16.00 uur Afronding en eindconclusie door Nadja Jungmann
  • 16.15 uur Afsluiting met een hapje en een drankje

Opgeven kan via een mail naar: [email protected]. Voor meer informatie over de opening of de buurtinlooppunten kunt u bellen met: Bert Dekkers 06-53523827 of Jan Nieuwlaat 06-26370219. U bent van harte welkom.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden