Laag inkomen? Er is altijd een collectieve zorgverzekering die bij u past!

Foto: Redactie Zoetermeer (pixabay.com)

Iedereen verdient goede zorg. Ook als u een laag inkomen heeft. Met een collectieve zorgverzekering bent u goed verzekerd tegen lagere kosten want de gemeente betaalt mee aan de premie.

Voor 2019 kunt u kiezen uit verschillende polissen van twee zorgverzekeraars, Zorg en Zekerheid (ZZ) en Menzis. Overstappen is makkelijk en snel.

Verschillende pakketten

Zorg en Zekerheid en Menzis bieden allebei twee verschillende verzekeringspakketten. De basisverzekering is in elk pakket opgenomen. Daarnaast kunt u kiezen uit verschillende aanvullende verzekeringen (inclusief tandartsverzekering) en is het mogelijk het eigen risico van € 385,- mee te verzekeren. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd op de polis van de ouder(s)/verzorger(s).

U kunt kiezen uit de volgende polissen. Deze staan op de website van de gemeente met een uitgebreide toelichting vermeld.

Wie kan gebruik maken van deze zorgverzekering?

U kunt aan een collectieve zorgverzekering van de gemeente Zoetermeer deelnemen als u een inkomen heeft van maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum (exclusief vakantietoelage). Op de pagina www.zoetermeer.nl/bijstandsnormen staan voor verschillende gezinssituaties de inkomensgrenzen vermeld. Zo kunt u zelf controleren of u kan deelnemen. Uw spaargeld en vermogen tellen niet mee. Als u studiefinanciering ontvangt, kunt u niet deelnemen aan deze voorziening. U kunt namelijk een studielening afsluiten en bijverdienen waardoor uw inkomen hoger is dan de norm. Bij een aantal zorgverzekeraars zijn er speciaal voor studenten voordelige zorgverzekeringen.

Zorgtoeslag

Het kan best zijn dat u recht heeft op zorgtoeslag. Iedere Nederlander is verplicht een basisverzekering voor de zorg af te sluiten. Deze verzekering dekt over het algemeen de meest noodzakelijke kosten zoals een bezoek aan de huisarts.

Wilt u meer kosten gedekt hebben dan kan dit door een aanvullende verzekering af te gaan sluiten. De kosten voor een aanvullende verzekering en kosten die vallen onder het eigen risico kunnen hoog oplopen. Mensen met een lager inkomen kunnen dan ook moeite hebben om deze kosten te betalen. De rijksoverheid geeft mensen met een lager inkomen hiervoor een tegemoetkoming in de kosten, dat is de zorgtoeslag. De Belastingdienst stort deze toeslag maandelijks automatisch op uw rekening. U kunt de Zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Ontvangt u in 2018 al zorgtoeslag, dan wordt dat automatisch in 2019 voortgezet.

Bijzondere bijstand

Als u kiest voor een polis met een lage premie moet u met het volgende rekening houden:

  • Het eigen risico van € 385,- is niet meeverzekerd. Dan geldt als uitgangspunt dat de gemeente het eigen risico niet vergoedt als u hiervoor een nota krijgt, u moet de rekening zelf betalen. Hiervoor kunt u wel een betalingsregeling treffen met de zorgverzekeraar.
  • Ook zullen er bepaalde kosten zijn die niet of met een kleine dekking in uw aanvullende verzekering zijn opgenomen. Als uw (collectieve) zorgverzekering een lagere vergoeding geeft dan de uitgebreide verzekering van Menzis (GarantVerzorgd 2) kunt u daarvoor geen bijzondere bijstand vragen. Als de kosten hoger zijn dan de vergoeding die de GarantVerzorgd2-polis van Menzis biedt, kunt u voor dat hogere deel bijzondere bijstand ontvangen.

Meer informatie op de website van de gemeente.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden