Provincie verkent perspectieven na coronapandemie

Foto: Redactie Zoetermeer (pixabay.com)

De coronapandemie laat diepe sporen achter. De provincie heeft een verkenning uitgevoerd naar de korte, middellange en lange termijn gevolgen voor de Zuid-Hollandse samenleving. Provincie Zuid-Holland wil met partners werken aan een duurzaam herstel.

Naar het oordeel van het college van Gedeputeerde Staten vraagt deze tijd om inclusieve investeringen en het versnellen en realiseren van projecten.

Het rapport ‘Navigeren in de mist. Perspectieven na de coronapandemie’(verwijst naar een andere website) concludeert dat de coronapandemie voor veel onzekerheid zorgt, met grote gevolgen voor de economie en de gemoedsgesteldheid van de samenleving. Door de pandemie nemen sociale verschillen (verder) toe, waarbij wat zwak is zwakker wordt. Corona versnelt maatschappelijke transities en jaagt digitalisering en verduurzaming verder aan. De pandemie vergroot daarnaast de aandacht voor natuur en gezondheid.

In 4 scenario’s schetst de studie mogelijke lange termijn toekomstbeelden voor de Zuid-Hollandse samenleving. De inhoud van de scenario’s is minder belangrijk dan het soort gesprekken, het leren en de beslissingen die ze op gang brengen. De scenario’s zijn dan ook geen toekomstvoorspelling, wetenschappelijke analyse en/of beleidskeuzes.

Zuid-Holland oriënteert zich op zijn rol in een coronatijdperk. Van overheden wordt verwacht dat zij alert handelen bij nieuwe ontwikkelingen. Sluimerende problemen worden snel urgent en potentiële kansen vervliegen in een onbewaakt moment. “We willen perspectief bieden, en meebouwen aan een duurzaam herstel. Deze studie biedt daar inzichten en handreikingen voor. Perspectief bieden in tijden van corona vraagt om een actiegerichte houding van de provincie. We stropen de mouwen op. We werken daartoe onder andere samen met partners aan de regionale groeiagenda”, aldus commissaris van de Koning Jaap Smit.

Webinar: meld je aan!

De provincie wil met gemeenten, waterschappen, bedrijven en partners in gesprek over de studie om samen te bouwen aan een weerbare en inclusieve samenleving. Als aftrap organiseert de provincie eind maart/ begin april een webinar over ‘Navigeren in de mist. Perspectieven na de coronapandemie’.

Drie betrokken wetenschappers spreken over de impact van corona op de samenleving: dr. Otto Raspe, prof. dr. Derk Loorbach en dr. ir. Melanie Peters. Interesse in de webinar? Mail naar [email protected] en je ontvangt de uitnodiging!

Reacties

Cookieinstellingen