Weer hoge waardering voor EBS

Redactie Zoetermeer (pixabay.com)
Redactie Zoetermeer (pixabay.com)
Foto: Redactie Zoetermeer (pixabay.com)

In het afgelopen jaar is in alle delen van het land weer geënquêteerd voor de OVklantenbarometer. EBS scoorde gemiddeld een 8,1.

In de laatste maanden van 2021 is er landelijk onderzoek gedaan door CROW/KpVV naar klanttevredenheid in het OV. EBS wist in al haar regio’s de hoge score van de vorige barometer te behouden of zelfs te verbeteren.

EBS-directeur Wilko Mol “EBS bestaat inmiddels 10 jaar en we worden opnieuw door onze reizigers beoordeeld als één van de beste OV-bedrijven. We hebben met z’n allen een lastige periode achter de rug. Dat we als EBS desondanks zo’n prestatie hebben geleverd vind ik geweldig. Ik ben trots op alle EBS-medewerkers die hier zo keihard voor hebben gewerkt.”

In 2021 ging het vooral over reizigers die thuisbleven, over mondkapjes in bussen en minder reizigers in het OV voor alle vervoersbedrijven. Het jaar 2022 begon, door de lockdown, voor EBS zoals 2021 afsloot: met heel weinig reizigers. Inmiddels zijn de meeste coronamaatregelen afgeschaft. Er geldt geen thuiswerkadvies meer en vanaf deze week hoeft er ook in de bus geen mondkapje gedragen te worden. Dit vertaalt zich nu al in terugkeer van veel reizigers. Mol rekent er dan ook op dit jaar weer veel meer reizigers te mogen vervoeren. “De uitdaging is nog niet voorbij. Factoren als structureel hybride werken zullen langere tijd en misschien voor altijd gevolgen hebben. Desalniettemin zien we het aantal reizigers nu weer stijgen. Ik zie het als een opdracht om de reiziger ook dit jaar weer een 8-plus ervaring te geven.”

Beoordeling Haaglanden

Uit de rapportage blijkt dat reizigers EBS in Haaglanden waarderen met een 8,2. Ten opzichte van de rapportcijfers van de vorige editie van de OV-klantenbarometer is er op alle beoordelingspunten een stijging in waardering te zien en scoorde EBS Haaglanden op veel punten hoger dan de landelijke cijfers. De waardering voor de actuele reisinformatie aanmerkelijk gestegen. Dat is iets waar EBS de afgelopen periode veel tijd in heeft gestopt en wil blijven verbeteren.

Over de OV-klantenbarometer

De OV-klantenbarometer is een jaarlijks en landelijk onderzoek naar de tevredenheid van reizigers. Op allerlei onderdelen wordt reizigers gevraagd de reis te beoordelen en er wordt gevraagd om een algemeen oordeel te geven voor de totale reis. De OV-klantbarometer van 2021 is uitgevoerd midden in de coronapandemie. De groep reizigers was in 2021 anders van samenstelling: met o.a. minder forenzen door thuiswerken en minder studenten door online onderwijs. De metingen van 2021 zijn uitgevoerd in het najaar, in plaats van gespreid over het hele kalenderjaar. Er zijn minder vragenlijsten opgehaald in vergelijking met voorgaande jaren.

Reacties

Cookieinstellingen