Kinepolis komt sterker uit 2021 na turbulent jaar

Foto: kinepolis.nl

2021 werd een jaar waarin de Covid-19 pandemie een continue impact heeft gehad op Kinepolis’ activiteiten, met langdurige sluitingen – voornamelijk in de eerste jaarhelft – en heropeningen met steeds wijzigende, beperkende maatregelen in nagenoeg alle landen.

Dankzij sterk kostenmanagement en éénmalige steunmaatregelen kon Kinepolis haar cashverbruik verder beperken, tot € 3,6 miljoen per maand in de eerste jaarhelft van 2021. De talrijke blockbusters die in de tweede jaarhelft werden uitgebracht, hebben – in een pandemie-achtergrond – sterk gepresteerd en geleid tot een beloftevolle terugkeer van bezoekers naar de bioscopen. Kinepolis noteerde daarbij een verhoogde vraag naar premium bioscoopervaringen en een hogere consumptie in alle landen, zeker in de opstartfase.

Zo heeft Kinepolis in de tweede jaarhelft terug belangrijke cash kunnen opbouwen, resulterend in € 199,8 miljoen beschikbare financiële middelen per eind december 2021 (versus € 141,9 miljoen eind juni), alsook een verlaging van de netto financiële schuld, exclusief leaseverplichtingen, met € 67,8 miljoen ten opzichte van eind juni 2021.

Het resultaat van de tweede jaarhelft werd in belangrijke mate ondersteund door de uitvoering van Kinepolis’ ‘Entrepreneurship 2022’ plan, dat inmiddels volledig werd geïmplementeerd. Het gaat om kostenbesparende optimalisaties alsook innovaties die voortbouwen op Kinepolis’ bedrijfsstrategie en het bedrijf beschermen tegen een mogelijk trager herstel van de bezoekersaantallen vanaf 2022.

Reacties

Cookieinstellingen