Blog: Begroting en verkiezingen

Foto: Direkte Democratie

Op 30 oktober en 6 november jl. hebben de begrotingsdebat plaats gevonden over de begroting over 2018. Nou liever gezegd een verkiezingsdebat waar waarschijnlijk een begroting is behandeld.

Met verbazing heb ik dit debat gevolgd, waar de ene belofte naar de andere belofte werd toegezegd door de zittende partijen. Inhoudelijke vragen en opmerking over de begroting voor dummy’s zoals deze ook is gepresenteerd, bleven ver uit. Ik zat maar te wachten wanneer er inhoudelijke vragen en moties werden ingediend. Maar helaas niets van dat. Integendeel. Er werden de meest onzinnige moties ingediend, sorry, toch wel een paar interessante moties. Motie 1711-43 van de fractie Fatingan (65+ met Zoemerteerpas gratis openbaar vervoer), een goede motie. Zou mijn partij in principe steunen, jammer genoeg hadden we graag ook het volgende erbij willen zien.

Dat ook de Veteranen ook gratis OV zouden hebben. Nu worden ook alle zoetermeerpas houders uitgeschakeld. En dat vinden wij van DDN erg jammer. Wat natuurlijk ook door ons gesteund zou worden zijn de volgende moties: 1711-19a CDA, Zoetermeer Vooruit, PvdA “Onderzoek vestiging dependance daklozen loket met pilot” 1711-30 CU-SGP, CDA, PvdA, VVD, LHN, SP, D66, Fractie Fatingan “Aanpak eenzaamheid onder ouderen in Zoetermeer” 1711-31 CU-SGP, CDA, GroenLinks, Zó! “Softdrugs gebruik jongeren onder de 18 jaar”

Maar dit heeft totaal niets te maken met begrotingsafspraken. Dit zijn verkiezingsbeloftes, niet meer. Totaal duurde de de debatten gezamenlijk 11 uur en daarin werden 64 moties ingediend. Uitslag is: 26 moties aangenomen, 15 moties afgewezen en 23 moties ingetrokken. Als u behoefte heeft kunt u de moties lezen, ze staan op onze website, op de website moet u weten waar u moet zoeken om de pdf files te vinden. Wij van DDN vinden de begroting voor dummy’s te karig en weinig zeggend. En dat is wat wij erg betreuren, want wij streven naar openheid en transparantie. De wethouders waren wel vol lof over de gedane zaken en vonden dat met een goede houdhoudboekje achterlieten.

Alleen jammer dat het AD iets geheel anders schreef. Tijdens de debat is ook de Burgemeester aan het woord geweest over de zaak Envy. Maar de vragen over de financiële zaken omtrent deze sluiting bleven uit. Helaas werden de vragen van hoeveel schadeloos stelling moet de gemeente aan Envy betalen. Hoe kan dit gebeuren en wie is de verantwoordelijke hiervoor. En hoeveel heeft het proces gekost. Dit zijn begrotingsvragen. Helaas bleef dat uit. Uit de begroting voor dummy’s kunt u volgende ook lezen in de post overige, daar staat een budget genoteerd van 63 miljoen euro. Ik zou toch graag willen weten als burger waaraan dit wordt besteedt. En dat geld ook voor de rest van de rij. Nu weet ik wel dat er een reactie komt van “ja dat staat in de uitgebreide versie. Maar helaas laat dat ook te wensen over, verdeel en heers is dat het motto.

Weinig transparantie en duidelijkheid. Er is dus nog een hoop te doen. En de Direkte democratie Nederland is er klaar voor. U ook!.

Met democratische groet Dennis Geurten Voorzitter.

P.S. O Ja de begroting is met 34 voor en 4 tegen “AANGENOMEN”.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen