Nieuwe manier van zorg voor ouderen thuis

Foto: Gemeente Zoetermeer

27 oudere bewoners in de wijken Meerzicht en Centrum doen tot eind 2017 mee met een proef Verzorgd Thuis waarin zij te maken krijgen met een vaste medewerker die hen de hulp en zorg geeft die zij op dat moment nodig hebben. Nu komen er vaak verschillende mensen per dag langs. De gemeente Zoetermeer, zorgaanbieder Vierstroom en zorgverzekeraars CZ en Menzis hebben hierover gezamenlijk afspraken gemaakt.

Het gaat om ouderen die zelfstandig thuis wonen, maar dit alleen kunnen door verschillende vormen van hulp. Zij krijgen huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging, denk aan hulp bij wassen en aankleden, steunkousen aan/uit en de maaltijden. Hiervoor komen nu op een dag verschillende professionals langs, elk met hun eigen taak en vanuit verschillende organisaties. Dat gaat per 1 juli veranderen voor de mensen die meedoen met Verzorgd Thuis.

Doen wat nodig is

Tijdens Verzorgd Thuis krijgt een inwoner een vaste medewerker van Vierstroom die de hulp en zorg verleent die op dat moment nodig is. Zo kan het huishoudelijk werk meer gespreid over de week worden gedaan en niet meer per se op een vast moment in de week. En kan het worden gecombineerd met bijvoorbeeld het gereed maken van de maaltijd of het helpen bij het douchen en aankleden. Het uitgangspunt is ‘doen wat nodig is’ in plaats van ‘doen wat mag’, in overleg met de cliënt. Er komt één ondersteuningsplan en een wijkverpleegkundige is eindverantwoordelijk en houdt de vinger aan de pols. Isabelle Vugs, wethouder Zorg en Welzijn: ‘We verwachten dat door deze manier van werken er meer rust in de ondersteuning ontstaat en de bewoner meer aandacht krijgt. Ook kan de gezondheid beter in de gaten worden gehouden en kan er als dit nodig is sneller aan de bel worden getrokken. Het zou mooi  zijn als deze mensen hierdoor  langer thuis kunnen blijven wonen’.

Werk verandert

‘Voor de betrokken medewerkers van Vierstroom verandert hun werk’, licht directeur Peggy van der Koelen toe. ‘Zij krijgen een bredere taak door de combinatie van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, begeleiding en signalering.  Vanzelfsprekend wordt goed gemonitord of deze manier van werken effectief is’. Tegelijk wordt er gekeken wat deze veranderingen in de praktijk voor consequenties hebben voor de zorgopleidingen. De Werkplaats Sociaal Domein (Haagse Hoge School en Hoge School Leiden) is voor dit doel partner in het project.

'

Reacties

article
3176
Nieuwe manier van zorg voor ouderen thuis
27 oudere bewoners in de wijken Meerzicht en Centrum doen tot eind 2017 mee met
https://zoetermeer.nieuws.nl/nieuws/3176/nieuwe-manier-zorg-ouderen-thuis/
2016-06-23T19:25:56+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/397/2016/06/23192516/Verzorgd-thuis.jpg
Nieuws