Zoetermeer zoekt nieuwe leverancier hulpmiddelen

Foto: Redactie Zoetermeer (pixabay.com)

Sinds 1 maart 2018 is het Hulpmiddelencentrum in de gemeente Zoetermeer de vaste leverancier voor hulpmiddelen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals scootmobielen en rolstoelen.

De gemeente Zoetermeer stelt hoge eisen aan de levering en het onderhoud van deze hulpmiddelen. In de afgelopen anderhalf jaar is duidelijk geworden dat het Hulpmiddelencentrum niet aan alle eisen kon voldoen. Inwoners moesten bijvoorbeeld lang wachten op reparaties of leveringen. Het Hulpmiddelencentrum en de gemeente hebben samen geprobeerd deze problemen op te lossen. Dat is niet gelukt. Beide partijen hebben daarom in goed overleg besloten om het contract te beƫindigen.

Wat merken inwoners hiervan?

De gemeente gaat nu op zoek naar een nieuwe leverancier. Totdat deze is gevonden, blijft het Hulpmiddelencentrum de vaste leverancier. De gemeente heeft wel het recht om een andere leverancier in te schakelen als dit nodig is. Dat kan bijvoorbeeld als het Hulpmiddelencentrum een bepaalde voorziening echt niet kan leveren. Alle inwoners die hulpmiddelen via het hulpmiddelencentrum gebruiken zijn met een brief op de hoogte gebracht.

Gebruikers denken mee

Voor inwoners die gebruikmaken van Wmo-hulpmiddelen is het belangrijk dat er snel een nieuwe leverancier wordt gevonden, maar dit moet ook zorgvuldig gebeuren. Daarom gaat de gemeente in gesprek met inwoners die gebruik maken van Wmo-hulpmiddelen. Zij kunnen meedenken over de eisen waaraan een nieuw contract moet voldoen. Ook de gemeenteraad wordt gevraagd mee te denken. Daarna volgt de aanbesteding en de gunning. De gemeente spant zich in om uiterlijk september 2020 een nieuw contract af te sluiten.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden