Nieuw bomenbeleid in samenspraak

Foto: Redactie Zoetermeer

Het college heeft dinsdag 16 juli de conceptversie van het nieuwe bomenbeleid vrijgegeven voor samenspraak met bewoners. Dat betekent dat inwoners in het najaar kunnen aangeven wat zij van het bomenbeleid vinden.

De datum voor de bijeenkomst staat nog niet vast, inwoners worden na de zomervakantie verder geïnformeerd via een persoonlijke uitnodiging.

Wat wordt anders?

Een aantal dingen verandert ten opzichte van het huidige bomenbeleid. Bijvoorbeeld de rol van de externe bomencommissie die onderdeel wordt van het nieuwe beleid. Bij complexe zaken adviseert deze commissie over of een boom wel of niet gekapt kan worden in de openbare ruimte. Ook zijn er normen ontwikkeld als bewoners schaduwoverlast ervaren. U kunt het concept bomenbeleid inzien via www.zoetermeer.nl/bomen. Ook vindt u hier de infographic die in een oogopslag laat zien wat er verandert aan het bomenbeleid.

Waarom een nieuw bomenbeleid?

Op 18 december 2017 is de startnotitie Actualisatie Bomenbeleid in de raad vastgesteld. Besloten is om het huidige bomenbeleid te actualiseren en hierin de aandachtspunten en aanbevelingen van een onafhankelijke adviescommissie Bomen te verwerken.

'

Reacties

article
24741
Nieuw bomenbeleid in samenspraak
Het college heeft dinsdag 16 juli de conceptversie van het nieuwe bomenbeleid vrijgegeven voor samenspraak
https://zoetermeer.nieuws.nl/gemeente/24741/nieuw-bomenbeleid-in-samenspraak/
2019-07-17T17:43:54+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/397/2019/01/28153916/DSC_4584.jpg
Gemeente