Groen en water in de directe omgeving van elke woning

Foto: Redactie Zoetermeer

Het college meent dat er een impuls moet komen voor de groene kwaliteit. De stad streeft er daarom naar om iedere woning op groen aan te sluiten en geeft hieraan uitvoering in het plan Groene Gezonde Stad.

De groene kwaliteit van Zoetermeer is een van de belangrijkste redenen voor bewoners om te kiezen voor Zoetermeer als woonplaats. Groen heeft ook altijd centraal gestaan in de ontwikkeling van de stad. Ook in de huidige groeiopgave van de stad blijft groen centraal staan.

Het college vindt groen een nutsvoorziening die meerdere doelen dient. Het draagt bij aan een prettige woonomgeving en een goed vestigingsklimaat, het bevordert de gezondheid en sociale cohesie, het vergroot de biodiversiteit het bevordert de actieve recreatie en het vermindert de effecten van de klimaatverandering.

Daarom wil het college een aantrekkelijke, actieve, natuurvriendelijke en klimaatbestendige groenblauwe dooradering van de stad realiseren. Zo kan voor iedereen natuur toegankelijk en makkelijk bereikbaar worden én kan de kwaliteit in ontwerp en inrichting van de buitenruimte worden verhoogd.

Het plan Groene Gezonde Stad geeft hier invulling aan door vier sporen te volgen. De ambitie wordt uitgewerkt in de Omgevingsvisie en in de programma’s en projecten van de Schaalsprong. Ook wordt er door middel van een wijkgerichte verkenning en bij initiatieven in de openbare ruimte de groenblauwe dooradering als uitgangspunt genomen.

Het akkoord op het plan Groene Gezonde Stad is ook een antwoord op de motie over groen in de schaalsprong die in februari 2017 werd ingediend.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

0