Informatieavond voor nieuwe taalvrijwilligers

Foto: Gilde SamenSpraak / Lies Hoogland

Taalhuis Zoetermeer is een samenwerkingsverband van verschillende Zoetermeerse taalorganisaties, waarvan een deel met taalvrijwilligers werkt.

Als taalvrijwilliger help je mensen met een taalachterstand verder op weg bij het leren lezen, schrijven, luisteren of spreken van de Nederlandse taal. Je geeft één-op-één begeleiding of ondersteunt een groepje.

Meer weten?

Om meer te weten te komen over het werk als taalvrijwilliger en de Zoetermeerse taalorganisaties organiseert het Taalhuis een informatieavond. We vertellen alle ins en outs over het werken als taalvrijwilliger. Daarnaast houden de taalorganisaties een korte presentatie over hun organisatie en wat je kunt verwachten als je via hen iemand gaat begeleiden.

Oproep

Taalhuis Zoetermeer roept iedereen die interesse heeft om taalvrijwilligers te worden op om langs te komen op de informatieavond op maandag 18 september 2017 in de Hoofdbibliotheek Zoetermeer, 5e etage aan de Duitslandlaan 440 in Zoetermeer van 19.00 – 21.00 uur. Graag vooraf aanmelden via e-mail: [email protected]

Wel interesse maar geen tijd op 18 september? Neem dan contact op met Yvonne Polman (coördinator Taalhuis a.i.) via e-mail [email protected]

Reacties